MINTAKA

מאז הסשן אני חיפשתי את אותו כוכב הלכת שעליו הייתי בתוך המים. הכיוון היחיד שהיה לי אלו אותם שלושת הכוכבים שהכרזתי עליהם כ"שלי".

מדובר בשלושה כוכבים המרכיבים את חגורת אוריון (ORION). אחד מהם נראה Mintaka.

כשראיתי את התמונות שעלו בחיפוש אחר מידע על אותו הכוכב המסתורי כמעט נפלה לי הלסת.
ההמשך יבוא..


  • Black Instagram Icon